Młodzi mają głos !

Młodzieżowy Sejmik jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej na terenie województwa pomorskiego, którego siedzibą jest miasto Gdańsk. Młodzieżowy Sejmik jest ciałem kolegialnym, a w jego skład wchodzi 33 radnych.
Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Pomorskiego. Reprezentuje głos młodzieży w dialogu z Sejmikiem, Zarządem i Urzędem.
Celem działania młodzieżowego sejmiku jest rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej wśród młodzieży.
Dla młodych osób mandat radnego będzie doskonałą okazją do zwiększenia umiejętności społecznych czy pracy w grupie. To również szansa na pogłębienie wiedzy dotyczącej funkcjonowania samorządu terytorialnego

Zgodnie z założeniami organizacyjnymi, zawartymi w Statucie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego, zgłoszenia kandydatów na radnych można składać do dnia 7 października 2022 roku (piątek) – liczy się data wypływu do Urzędu Marszałkowskiego.
Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z rekomendacją i przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub złożenie go w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Koperta ze zgłoszeniem winna być opatrzona dopiskiem „Kancelaria Sejmiku, Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Nie otwierać przed terminem obrad Zespołu Rekrutacyjnego”.

Wszelkie informacje na temat naboru dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Pomorskiego www.sejmikmlodziezowy.pomorskie.euwww.pomorskie.eu oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego: https://bip.pomorskie.eu/m,574,mlodziezowy-sejmik-wojewodztwa-pomorskiego.html

Formularz zgłoszeniowy kandydata na radnego [pobierz]

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości informacji udziela Pani Aleksandra Burlińska, pracownik Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego (tel.58-32-68-744, e-mail a.burlinska@pomorskie.eu).

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie