Szanowni Państwo,
tylko do 12 kwietnia br. można przesyłać prace do organizowanego przez Polski
Komitet Olimpijski (PKOl) XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana
Parandowskiego na opowiadania o tematyce olimpijskiej. Patronat nad
konkursem skierowanym do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych sprawuje m.in. Niepodległa.
Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego odbywa się od 1989 r. Jest przeznaczony dla uczniów z klas IV-VI (kategoria I konkursu) oraz
VII -VIII (kategoria II konkursu)
szkół podstawowych z całej Polski, którzy mogą napisać opowiadanie
o objętości ok. 6 stron tekstu na jeden z następujących tematów:

-własne doświadczenie sportowe,
-fabularyzacja losów znanych sportowców,
-idea fair play i szacunku dla innych,
-radość z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą,
tradycja sportowa w rodzinie lub w środowisku rówieśniczym.

Tegoroczny nabór prac kończy się 12 kwietnia br., a wyniki będą znane w maju 2023
roku. Prace minimum 14 młodych pisarzy zostaną opublikowane w książce-zbiorze
opowiadań. Otrzymają oni także nagrody rzeczowe. Dodatkowo dla Opiekunów
Naukowych trzech najlepszych opowiadań z każdej kategorii przewidziane są
nagrody finansowe.

Opowiadania w wersji elektronicznej wraz z Kartą Zgłoszeniową należy przesłać do 12
kwietnia br. na adres edu.pkol@pkol.pl. Oryginały Kart Zgłoszeniowych (wersje
papierowe) trzeba wysłać pocztą lub dostarczyć do 26 kwietnia br. na adres: Polski
Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa. Szczegółowe zasady
konkursu, warunki udziału i wzór Karty Zgłoszeniowej zawiera
Regulamin XXIII Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadania o tematyce olimpijskiej.
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: https://olimpijski.pl/konkurs-naopowiadania-olimpijskie-przedluzony-termin-2/.

Celami konkursu są:
1. zainteresowanie młodzieży zimowymi i letnimi igrzyskami olimpijskimi,
2. poszerzenie zainteresowań sportowych młodzieży szkolnej,
3. propagowanie idei fair play,
4. propagowanie idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży,
5. propagowanie radości z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą.

Komisja Konkursowa wybierze spośród nadesłanych opowiadań minimum 7 (siedem)
najlepszych prac w każdej z kategorii (kategoria I – szkoły podstawowe klasy IV-VI,
kategoria II – szkoły podstawowe klasy VII i VIII). Uroczyste wręczenie nagród planowane
jest w czerwcu 2023 roku, podczas uroczystego spotkania z Laureatami i ich Opiekunami Naukowymi.
Serdecznie zapraszamy do udziału uczniów i nauczycieli.
Biuro „Niepodległa”

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie