Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku organizuje w roku  szkolnym 2021/2022 siódmą edycję Wojewódzkiego Konkursu Muzyczno-Plastycznego „Polska – moje miejsce, mój kraj„, który nosi  podtytuł „Moje spotkanie z NSZZ Solidarność”.
Jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli finał konkursu będzie miał miejsce 10, 11 maja 2022 roku.
Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej twórczości patriotycznej, w tym z okresu strajków, stanu wojennego i czasu poprzedzającego narodziny demokratycznej Polski, uczczenie 40-lecia NSZZ „Solidarność” oraz pogłębianie wiedzy na temat NSZZ „Solidarność”.
Koordynatorem konkursu jest Anna Kocik – zastępca przewodniczącego Sekcji.
Ew. uwagi, zapytania prosimy kierować na mail: oswiata@solidarnosc.gda.pl  lub tel. 58/308-44-22.
Szczegóły na stronie Organizatora – https://solidarnosc.gda.pl

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie