Rusza nabór wniosków do VII edycji Konkursu
Marszałka Województwa Pomorskiego „Nauczyciel Pomorza”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, która w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego zajmuje się przeprowadzeniem konkursu, serdecznie zaprasza do udziału w jego kolejnej edycji.

Do udziału w konkursie można zgłaszać kandydatury nauczycieli z pomorskich przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, którzy z pasją realizują działania dydaktyczne i wychowawcze, swoją postawą  wspierają i inspirują innych pedagogów, a ponadto wykazują się zaangażowaniem w sprawy środowiska lokalnego.

Komisja Konkursowa spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze 10 finalistów, z których zostanie wyłonionych 5 laureatów. Jeden otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza Roku 2022″ oraz statuetkę, pozostali – wyróżnienia. Dla laureatów przewidziano także nagrody pieniężne.

Z wnioskiem o nadanie tytułu może wystąpić: dyrektor przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa.

Wnioski należy składać do 31 lipca br. O przyjęciu zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Finaliści zostaną wyłonieni do końca września. O miejscu i terminie wręczenia nagród rekomendowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Uroczysta gala konkursu będzie miała miejsce podczas IX Forum Pomorskiej Edukacji.

Wniosek należy wypełnić online, a następnie wydrukować, podpisać i przesłać wraz z załącznikiem nr 1 na adres Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku:
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk z dopiskiem:  Konkurs „Nauczyciel Pomorza” w 2022 roku.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00–15.00 (od poniedziałku do piątku):
tel.: 58 344 01 68 wew. 101 lub 106;
e-mail: sekretariat@pbw.gda.pl lub nauczyciel.pomorza@pbw.gda.pl.

Więcej na: https://des.pomorskie.eu/nauczycielpomorza/

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie