Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów Nauk o Ziemi na spotkanie autorskie
promujące publikację Joanny i Albina Orłowskich  „Człowiek a przyroda”,

której celem jest uwrażliwienie na zmiany zachodzące w środowisku, w którym żyjemy

Spotkanie odbędzie się 05.04.2023 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej PBP przy ul. Jaracza 18a

Zapisy na spotkanie:
wspomaganie@pbp.slupsk.pl
lub tel. 59 848 88 39

Autorzy publikacji:
Albin Orłowski – dydaktyk geografii na różnych poziomach kształcenia, nauczyciel akademicki oraz autor prac naukowych, ministerialny rzeczoznawca do spraw opiniowania podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego z zakresu geografii. Przewodnik turystyczny oraz pilot wycieczek. Pomysłodawca wytyczania szlaków pieszych i rowerowych na Pomorzu oraz autor i współautor przewodników turystycznych

Joanna Orłowska – dydaktyk geografii i turystyki w szkole średniej i wyższej, autorka i współautorka artykułów specjalistycznych informatorów, przewodników i folderów turystycznych oraz współautorka podręcznika do nauki zawodu „Organizacja pracy w hotelarstwie”. Współtwórca programów i strategii rozwoju turystyki oraz planów przestrzennego zagospodarowania Pomorza. Ministerialny rzeczoznawca do spraw opiniowania podręczników szkolnych z zakresu hotelarstwa. Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie