Regionalne wsparcie edukacji włączającej

Celem projektu jest zapewnienie nauczycielom, rodzicom i opiekunom prawnym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz pracownikom organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, odpowiednich narzędzi i szkoleń, które umożliwią skuteczne wdrażanie edukacji włączającej w województwie pomorskim.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie Projektu.

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie