Szanowni Państwo,

Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w imieniu Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (organizatora) zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego, którzy do 20 lutego 2023 r. ukończą 15 lat, do udziału w Konkursie Po Morskie Żagle Wiedzy w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne.

Do udziału w Konkursie można przystąpić indywidualnie lub w zespole dwuosobowym.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie filmu prezentującego morskie i żeglarskie walory województwa pomorskiego wraz z opisem, przy czym:
1. film:
a} będzie odnosił się do jednego z następujących obszarów tematycznych:

  • aktywności wodne na różnych akwenach (żeglarstwo i inne sporty wodne);
  • jednostki pływające i infrastruktura (np. jachty, żaglowce, statki rybackie, porty, mariny, przystanie, itp.);
  • zawody związane z morzem, gospodarką rzeczną i jeziorami (np. kapitan, bosman, nawigator morski, nurek, okrętowiec, rybak, biolog morski, itp.);
  • ludzie morza – ich pasje i dokonania;
  • kultura morska i żeglarska w literaturze i sztuce, w tym malarstwo, rzeźba, bursztyn, szanty i pieśni morskie;

b) będzie trwał: od 1,5 do 2 minut;
c) zostanie umieszczony na portalu internetowym jako film prywatny, do którego dostęp można mieć wyłącznie poprzez udostępniony przez autora link;

2. opis:
a) będzie uzasadniał wybór obszaru tematycznego;
b) będzie liczył maksymalnie 800 znaków ze spacjami.

Nagrodą w Konkursie jest udział w tygodniowym rejsie dalekomorskim organizowanym w ramach Projektu w kwietniu 2023 roku. Udział w rejsie wymaga od uczestnika posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego.

Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się poprzez elektroniczny formularz w terminie do 20 lutego 2023 r. dostępnym pod adresem https://programstypendialny.pomorskie.eu/index.php/998193?newtest=Y&lang=pl

Do wypełnienia elektronicznego formularza potrzebne będą następujące informacje:

  • imię i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe uczestnika Konkursu;
  • nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik Konkursu;
  • wybrany obszar tematyczny;
  • link do filmu;
  • opis.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie dokumentów uczestnika projektu oraz oświadczenia dotyczącego zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych do filmu wraz z opisem zgłoszonych w Konkursie do 20 lutego 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Załączniki:
1. regulamin konkursu „Po Morskie Żagle Wiedzy” w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne,
2. dokumenty wymagane do udziału w Konkursie, w tym:
a. oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
b. oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,
c. zakres danych uczestnika projektu,
d. deklaracja udziału w projekcie,
e. oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WP 2014-2020 nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.

Informacji na temat konkursu projektów uczniowskich udziela:
Kamila Kargulewicz, tel. 58 32 68 426, e-mail: kargulewicz@pomorskie.eu
Joanna Bajor, tel. 58 32 68 742, e-mail: j.bajor@pomorskie.eu

Projekt pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie