Konferencja „Ekologia informacji w e-społeczeństwie" 21 listopad 2014 r., – aula Akademii pomorskiej w Słupsku

Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP, Zarząd Oddziału Słupskiego SBP, Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku oraz Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku serdecznie zapraszają na III Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji pod hasłem „Ekologia informacji w e-społeczeństwie", która odbędzie się 21 listopada (piątek) 2014 roku w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Boh. Westerplatte 64.

W chwili obecnej informacja stanowi szczególne dobro niematerialne, dlatego konferencja „Ekologia informacji w e-społeczeństwie” ma na celu podkreślenie wartości informacji relewantnej i pertynentnej (dostosowanej do oczekiwań użytkownika), w czasie gdy zagraża nam zjawisko tsunami informacyjnego. Ma również za zadanie ukazanie zjawisk związanych z ekologią informacji zachodzących na poziomie lokalnym w procesie tworzenia e-społeczeństwa.

Konferencja ma również przekazać praktyczną wiedzę dotyczącą kształtowania nowoczesnego społeczeństwa wiedzy bez wykluczenia cyfrowego jego członków (szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych). Zdobytą wiedzę uczestnicy konferencji będą mogli wykorzystywać w swojej codziennej pracy w placówkach edukacyjnych, takich jak szkoły czy biblioteki.

Ekologia informacji to nowa, dopiero powstająca dziedzina wiedzy, która ukazuje różnorodne zagrożenia społeczne związane z informacją, takie jak nierównomierny dostęp do informacji, atomizacja społeczeństwa, stres informacyjny, napływ informacji nieprawdziwej, niekompletnej o małej wartości, zagrożenia zdrowotne (uzależnienia od technologii, przymus "bycia w sieci", cyberprzemc). Niezwykle ważne jest zatem uzmysłowienie polskiemu społeczeństwu roli informacji w czasie, kiedy mamy do czynienia z zanieczyszczaniem infosfery informacjami nieistotnymi, nieprawdziwymi, pseudoinformacjami (informowanie rozwlekłe, ogólnikowe, niejasne); dezinformacją (zmyślanie, zatajanie, przekręcanie) czy parainformacjami (nietrafne domniemywania).

Na konferencję zapraszamy wszystkich bibliotekarzy, nauczycieli, pracowników naukowych oraz inne osoby zainteresowane powyższą problematyką. Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane dzięki dotacji z Urzędu Miasta Słupsk. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Tematyka konferencji będzie dotyczyć następujących (problemów) zagadnień szczegółowych:

 • E-społeczeńswo a ekologia informacji
 • Rola informacji w e-społeczeństwie
 • Badanie wartości informacji pod kątem relewancji i pertynencji
 • Odpowiedzialność za informacje i związane z tym skutki społeczne
 • Relacje między informacją a zdrowiem człowieka (np. uzależnienia – przymus bycia w Sieci, alienacja; stres informacyjny, cyberprzemoc);
 • E-ekologia, czyli ekologia systemów teleinformatycznych
 • Ocena jakości usług informacyjnych;
 • Informacja naukowa w społeczeństwie wiedzy
 • Badanie potrzeb informacyjnych użytkowników;
 • Badanie metod przechowywania informacji;
 • Rozwój (ewolucja) środowiska informacyjnego;
 • Selekcja (usuwanie informacji, które utraciły swoją użyteczność) i utylizacja informacji (przywracanie użyteczności informacjom, które się do tego nadają);
 • Rola kultury informacyjnej w tworzącym się społeczeństwie wiedzy;
 • Inne zagadnienia związane z tematyką konferencji.

Ważne terminy:

 • do 01.06.2014 r. – zgłaszanie tytułów i abstraktów referatów (10-20 zdań)
 • do 30.07.2014 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów
 • do 15.11.2014 r. – zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (uczestnicy bez referatów).

Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji zostaną podane w późniejszym terminie po ustaleniu listy referentów. Osoby zgłaszające referaty otrzymają pocztą elektroniczną wytyczne odnośnie redakcji tekstu. Czas przewidziany na każde wystąpienie: 15-20 minut. Do dyspozycji referentów podczas trwania obrad zapewniamy komputer i rzutnik multimedialny.

Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy bez referatu) jest nadesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu) pocztą elektroniczną na adres: b.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl lub sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl
albo tradycyjną na adres:
Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22c
76-200 Słupsk
z dopiskiem „Konferencja”

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie