Szanowni Państwo,
w dniu 26 stycznia 2022 r. w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zorganizowałem debatę pt. Edukacja dla przyszłości Europy, która odbyła się w ramach cyklu debat i dyskusji pod wspólnym tytułem Konferencja w sprawie przyszłości Europy. Konferencja w sprawie przyszłości Europy to pierwsze takie przedsięwzięcie, zainicjowane wspólnie przez Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską, które jest prowadzone przez samych obywateli i ma umożliwić mieszkańcom całej Europy dzielenie się pomysłami i wywieranie wpływu na kształt naszej wspólnej przyszłości.
Mam świadomość, w jak trudnej sytuacji znalazło się obecnie środowisko oświatowe w Polsce. Z jednej strony jest ono bardzo silnie związane problemami wynikającymi ze stanu epidemii, z drugiej strony musi sobie radzić z rozchwianiem organizacyjno-prawnym wywołanym wprowadzaniem kolejnych trudnych zmian. Te problemy, jak i zachodzące zmiany cywilizacyjne oraz tempo tych zmian, z całą mocą pokazują, że nieodzowna i konieczna jest mądra debata o edukacji.
W wypowiedziach zaproszonych do udziału w konferencji panelistów: prof. dr hab. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, socjologa, antropologa i historyka; Katarzyny Hall, byłej Minister Edukacji Narodowej; Marii Gajewskiej, laureatki konkursu Nauczyciel Pomorza Roku 2017Maćka Borówki, Prezesa Zarządu Tapptic Polska; Marka Smolskiego, przedstawiciela rodziców, uczestnika Gdańskiego Forum Edukacyjnego i Jakuba Hamanowicza, Młodzieżowego Radnego Miasta Gdańska, a także ekspertów, nauczycieli, rodziców i uczniów – mieszkańców Pomorza, zgodnie wybrzmiało silne przekonanie, że to edukacja przesądza o przyszłości. Dlatego nie możemy ustawać w zabiegach o wolną, demokratyczną, włączającą i humanistyczną edukację, bo tylko tak możemy zbudować pomyślną przyszłość naszej – regionalnej, polskiej i europejskiej społeczności; przyszłość, w której zarówno w wymiarze osobowym, jak i w wymiarze instytucjonalnym będziemy przygotowani na nadchodzące wyzwania.
Mając świadomość, że dobro edukacji wymaga porozumienia wielu środowisk, przesyłam link i zachęcam Państwa do zapoznania się z zapisem konferencji. https://www.youtube.com/watch?v=cEtwe3I77KE
Z poważaniem,
Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie