„Aktywni Pomorzanie – rozwój dialogu młodzieży”

Zarząd Województwa Pomorskiego zlecił do realizacji zadanie publiczne pn. „Aktywni Pomorzanie – rozwój dialogu młodzieży”. Realizatorami zadania są: Gdańskie Stowarzyszenie Prawników „Progressio” oraz Fundacja Samorządność im. L. Bądkowskiego.

Celem zadania jest rozwój kompetencji osobistych, społecznych i obywatelskich młodzieży, zwiększenie jej aktywności oraz nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji, moderowania i udziału w debatach.

W ramach zadania realizatorzy przeprowadzą w 15 szkoleń, w których uczestniczyć będzie młodzież reprezentująca wszystkie powiaty województwa pomorskiego, w szczególności przedstawiciele samorządów szkolnych i rad młodzieżowych.

W okresie kwiecień – wrzesień 2023 r. realizatorzy przeprowadzą jednodniowe szkolenia w zakresie:

  • organizacji, moderowania i udziału w debacie;
  • edukacji medialnej;
  • funkcjonowania samorządów uczniowskich i rad młodzieżowych;
  • samorządności i funkcjonowania Samorządu Województwa Pomorskiego, w tym w kontekście 25-lecia istnienia samorządu województwa, w szczególności Samorządu Województwa Pomorskiego;
  • wybranych aspektów polityki UE, w tym dotyczących polityki młodzieżowej; postaw równościowych, kryzysu klimatycznego.

Każde ze szkoleń zakończone zostanie debatą młodzieży, do udziału w której zaproszeni zostaną również przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, samorządu powiatowego, kadry oświatowej, rodziców i ekspertów.

Realizacja zadania ma istotne znaczenie również w kontekście obchodzonej w tym roku 25 rocznicy funkcjonowania samorządu województwa.

Z informacjami dotyczącymi przebiegu realizacji zadania publicznego pn. „Aktywni Pomorzanie – rozwój dialogu młodzieży” można zapoznać się na FB: https://www.facebook.com/AktywniPomorzanie.

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie