KOMITET ORGANIZACYJNY KONKURSU

AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ

Warszawa, 2014-10-03
L. dz. 1015/14/I

ZAPRASZAMY NA WWW.AKTYWNA-SZKOLA.COM

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy – Kierownicy
wydziałów / referatów ds. oświaty
urzędów administracji samorządowej

 

STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO

zaprasza do udziału w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą

AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ
 

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 5 listopada 2014 r. do 31 marca 2015 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ i dyplomy honorowe.

Regulamin konkursu:

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ

1.     Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia zakończonej testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę (prace plastyczne, test wiedzy z doboru i kaloryczności produktów). Ocena jury na podstawie prac, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

2.     Przeprowadzenie sondażu, z dostosowaniem do grup wiekowych pn. Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? Forma sondażu może być dowolnie rozszerzana przez szkołę lub modyfikowana stosownie do wieku uczniów. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.

3.     Przeprowadzenie spotkań uczniów z regionalnymi przedstawicielami sportu, przedstawicielami służby zdrowia, organizacjami społecznymi promującymi zdrowy tryb życia etc. nt. Bezpieczeństwo w sporcie oraz budowanie własnego systemu wartości poprzez osiągnięcia sportowe. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

4.     Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach nt. : Wpływ osiągnięć technicznych XXI wieku wpływających negatywnie na rozwój i kondycję zdrowotną dzieci i młodzieży. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.

5.     Przeprowadzenie szkolnego konkursu na dowolne prace plastyczne, literackie lub publicystyczne z motywem przewodnim: Sposoby na ciekawy i zdrowy wypoczynek. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

6.     Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. „Konsumenckie ABC” – przygotowanie gazetki informacyjnej lub wystawy szkolnej na temat: „Czy zdrowo żyjemy”? Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

7.     Zorganizowanie we wszystkich klasach cyklicznych zajęć z wychowania fizycznego prowadzonych przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli w-f: Mój zestaw ćwiczeń poprawiający kondycję oraz nauczenie innych ich właściwego stosowania. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

8.     Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem: Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia) – jak rozpoznać chorobę i gdzie szukać pomocy? Wskazany udział specjalistów oraz osób walczących z daną chorobą.

9.     Przeprowadzenie jednodniowych zajęć ruchowych we wszystkich klasach pn. Dzień ruchu w szkole wraz z przeprowadzeniem ogólnoszkolnego testu wydolności / sprawności fizycznej – wyłonienie zwycięzcy oraz omówienie wyników testu przez nauczycieli w-f’u.

10.  Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów szkoły na temat wpływu siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka – temat niedostosowania społecznego dziecka, izolacja w grupie, agresja.

11.  Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń, który w okresie od 5 listopada 2014 r. do 2 marca 2015 r. przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

 

  • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
  • Jury zachęca szkoły do dokumentowania wykonanych w ramach konkursu prac w materiałach fotograficznych, opracowaniach uczniowskich tekstowych, w tym zarejestrowanych elektronicznie, nagraniach filmowych na DVD lub CD etc.
  • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 31 marca 2015 r.
  • Adres jury konkursu Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń: Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa, e-mail: sekretariat@aktywna-szkola.com
  • Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie w terminie do 15 października 2014 r. na formularzu, który dostępny jest na stronie www.aktywna-szkola.com

Z poważaniem

Dyrektor Studium Prawa Europejskiego
Monika Jeruzalska

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie