Nabór do czwartej edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”, w ramach którego Fundacja ORLEN przekaże kolejne 2 mln zł na wsparcie lokalnych społeczności, rozpocznie się 21 czerwca 2021 r.
O wsparcie finansowe na realizację lokalnych inicjatyw ubiegać się mogą nie tylko przedstawiciele organizacji pozarządowych, lecz także jednostki ochotniczej straży pożarnej, koła, biblioteki, szkoły, instytucje kultury i sportu, parafie, a także jednostki samorządu terytorialnego.
Wnioski należy zgłaszać do 29 lipca za pośrednictwem elektronicznego systemu dostępnego pod adresem https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login. Wystarczy założyć konto, wypełnić formularz oraz załączyć skany dokumentów.
Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości: 5 tys., 10 tys., 15 tys. i 20 tys. Środki finansowe otrzymają organizacje, które najlepiej uzasadnią potrzebę realizacji projektu i zaproponują atrakcyjne, innowacyjne działania na rzecz swojej społeczności lokalnej.
Wnioski można składać w kilku kategoriach: upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego, zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt, podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju. Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.
Najlepsze inicjatywy 4 edycji konkursu zostaną ocenione przez niezależnych ekspertów, a następnie przez Komisję Programową, w skład której wchodzą przedstawiciele Fundacji ORLEN i PKN ORLEN. Zwycięskie projekty zostaną przedstawione do 29 października.
Więcej informacji o programie na stronie www.fundacja.orlen.pl

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie