Grzelak Sz., Żyro D.: Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020-2022.- Warszawa: Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, 2023, 339s.

„W sytuacji kryzysów, które obniżają kondycję psychiczną w skali całego społeczeństwa, specjalistów zawsze będzie za mało i zawsze będą trochę za daleko. Natomiast nauczycieli i wychowawców są dziesiątki tysięcy. A rodziców, babć i dziadków oraz życzliwych rówieśników są miliony” – powiedział dr Szymonem Grzelakiem, psycholog, założyciel i prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

Adresaci książki: dyrektorzy szkół, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów, psychologów, specjalistów a także wszystkich zainteresowanych problematyką wzmacniania zdrowia psychicznego uczniów.

Książka jest refleksją nad wyzwaniem dla wychowania i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, jakie stanowi niestabilność współczesnego świata. Zostały w niej przedstawione wyniki najnowszych badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) dotyczących kondycji psychicznej młodzieży oraz czynników z nią związanych, a także praktyczne rekomendacje dotyczące skutecznych strategii wsparcia. Podsumowano dotychczasowe działania w nurcie profilaktyki zintegrowanej zrealizowanych na terenie województwa małopolskiego. Autorzy przedstawili nowe kierunki i możliwości współpracy z placówkami oraz samorządami zainteresowanymi zintegrowanym podejściem do profilaktyki.

Ta inspirująca i interdyscyplinarna publikacja na pewno pomoże nam lepiej zrozumieć i reagować na potrzeby współczesnej młodzieży.

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie