Wokół podstawowych zagadnień pedeutologiiCęcelek Grażyna „Wokół podstawowych zagadnień pedeutologii”

Publikacja skierowana jest do nauczycieli akademickich kształcących przyszłych pedagogów, nauczycieli pracowników systemu oświaty wszystkich szczebli, studentów oraz wszystkich, dla których ważny jest proces wychowania i kształcenia młodego pokolenia oraz proces edukacji nauczycielskiej, a tym samym proces współtworzenia wiedzy pedeutologicznej.

Autorka podzieliła książkę na sześć rozdziałów:

Rozdział I. Pedeutologia jako subdyscyplina pedagogiki

Rozdział II. Osobowość i kompetencje nauczyciela

Rozdział III. Zawód nauczyciela w świetle nowych potrzeb – wybrane zagadnienia

Rozdział IV. Szkoła przestrzenią uczenia się – wyzwania i zadania

Rozdział V. Rola nauczyciela w kreowaniu szkolnej przestrzeni uczenia się oraz procesu wyrównywania szans w dostępie do edukacji

Rozdział VI. Dylematy oraz problemy zawodu nauczycielskiego

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie