Pieńkowska Elżbieta „Rodzina wobec seksualności dziecka z niepełnosprawnością intelektualną”
W publikacji zawarta została charakterystyka środowiska rodzinnego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną jako istotnego czynnika kształtującego przebieg rozwoju seksualnego w cyklu życia. W książce zostały sklasyfikowane postawy rodziców wobec rozwoju seksualnego własnego dziecka niepełnosprawnego intelektualnie oraz wskazania, które z wybranych niespecyficznych czynników występujących w systemie rodzinnym mogą mieć wpływ na optymalizowanie przebiegu rozwoju seksualnego.
Publikacja została podzielona na 5 rozdziałów:
Rozdział 1. Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną jako system
Rozdział 2. Stres psychologiczny i strategie adaptacyjne w systemie rodzinnym wychowującym dziecko z niepełnosprawnością z niepełnosprawnością intelektualną
Rozdział 3. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną jako wyzwanie dla systemu rodzinnego
Rozdział 4. Metodologia badań własnych
Rozdział 5. Wyniki badań własnych

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie