Piorunek Magdalena „Nauczyciel-wychowawca (nie)wspierający ucznia – o znaczeniu nauczycielskich kompetencji społecznych”

Publikacja jest adresowana zarówno do teoretyków zajmujących się edukacją, w tym takimi subdyscyplinami pedagogiki, jak poradnictwo, pedagogika szkoły, pedeutologia, jak też do praktyków, decydentów wpływających na kształt szkoły, a przede wszystkim samych nauczycieli.

Monografia nie jest typowym raportem z badań, zazwyczaj skoncentrowanych w miejscu i czasie. Wątki badawcze pochodzą z wielu ujęć, skupionych na realizacji poszczególnych celów, realizowanych w przeciągu kilku lat, a wyniki empirycznych weryfikacji posłużyły do zilustrowania (nie)wspierającej roli wychowawcy klasy w perspektywie ich kompetencji społecznych. Zdaniem tej refleksji jest głównie wskazanie na procesy pomocy i wsparcia adresowanego i wsparcia adresowanego do uczniów, obecne w przestrzeni szkoły, które kreuje nauczyciel-wychowawca. Tekst odwołuje się do tematyki poświęconej wsparciu społecznemu, pomocy, poradnictwa adresowanego do różnych podmiotów, w perspektywie ich całożyciowego rozwoju.

Książka podzielona jest na sześć rozdziałów:

1. O pomaganiu i wspieraniu w systemie edukacyjnym

2. Rola nauczyciela-wychowawcy we wspieraniu ucznia (między założeniami a realiami)

3. O roli wychowawcy oczami uczestników relacji (przyczynki narracyjne)

4. Nauczycielskie kompetencje społeczne – refleksje wprowadzające

5. Nastolatki o swoich wychowawcach

6. Nauczyciele o swoich kompetencjach społecznych

7. Możliwości rozwoju nauczycielskich kompetencji społecznych – refleksje

 

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie