Humm Maggie: Słownik teorii feminizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 1993

Książka obejmuje dorobek feministyczny z różnych krajów, ale przede wszystkim teorie anglo-amerykańskie i francuskie, które tworzą już złożoną i ciekawą dziedzinę wiedzy.

Zadaniem tej książki jest rozszerzenie wiedzy na temat feminizmu i ewentualnie pobudzenie badań dotyczących kobiet oraz pokazanie, w jaki sposób teoria feministyczna jest kształtowana przez tradycyjne myślenie akademickie i kształt rzeczywistości.

W książce zaprezentowano teorię feministyczną jako pewną całość rezultatów badań przeprowadzonych na autonomicznych zasadach, a także wskazano na tendencje rozwojowe.

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie