Aneta Jegier, Stefan T. Kwiatkowski ,Beata Szurowska: Nauczyciel w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata w perspektywie kształcenia i pracy zawodowej. – W-wa: Difin,2021. s. 240

Książka dla nauczycieli, studentów, wykładowców akademickich prowadzących przedmioty z zakresu przygotowania do zawodu, pedeutologii, psychologii, dydaktyki, samokształcenia itp.

Publikacja porusza takie tematy, jak znaczenie praktyk w kształceniu, edukacja włączająca i praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwój emocjonalny i społeczny, radzenie sobie ze stresem, zagrożenia cyberprzestrzeni oraz zagrożenia związane z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków, zaburzeniami odżywiania, agresją i przemocą rówieśniczą.

Czytelnik otrzyma oprócz podstaw teoretycznych, również wskazówki metodyczne i propozycje rozwiązań, które z pewnością okażą się przydatne zarówno w pracy, jak i w organizacji kształcenia.

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie